Voor (restauratie)bouwbedrijven met ambitie

Wilt u graag aantonen dat uw bedrijf over de kennis en kunde beschikt om monumenten vakkundig te restaureren? Dan kunt u uw bedrijf laten certificeren. Een onafhankelijke partij stelt vast of uw bedrijf kwaliteit levert en of u zorgt dat goed opgeleide erfgoedprofessionals en vaklieden met restaureren bezig zijn.

De Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) heeft systematisch voor alle voorkomende restauratiewerkzaamheden de restauratieladder en beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen opgesteld om heel precies te benoemen wat een verantwoorde omgang met het erfgoed inhoudt. Wanneer grijp je op welke manier in en hoe voer je de werkzaamheden zo uit dat er zoveel mogelijk van de cultuurhistorische waarden behouden blijven?

Wat houdt de certificering in? Uw restauratiebedrijf wordt door de auditoren van de certificerende instelling getoetst aan de kwaliteitseisen van de Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL 3000) en de Uitvoeringsrichtlijnen: Historische houtconstructies (URL 3001) en Historisch metselwerk (URL 4003). Bij de toetsing komen onder meer de bedrijfsorganisatie, het bouwkundig vakmanschap en de deskundigheid op het specifieke gebied van restauratie aan de orde.

Klein bedrijf of midden-/grootbedrijf?

Er bestaan twee ERB-certificaten, één voor kleine restauratiebouwbedrijven en één voor middelgrote en grote restauratiebouwbedrijven. Bij een klein restauratiebouwbedrijf dient in elk van de 5 voorgaande jaren sprake te zijn van circa 2 manjaren werk in de restauratie. Voor midden- en grote restauratiebouwbedrijven is dat minimaal circa 7 manjaren werk in de restauratie. De precieze wijze waarop dit wordt beoordeeld, is omschreven in de Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL 3000).

Certificerende instelling

De Stichting ERM heeft licenties toegekend aan enkele certificerende instellingen om de audits volgens de Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL 3000) uit te voeren. Het merendeel van de Vakgroep-leden laat de audits sinds 2018 uitvoeren door EBN Certification uit Dordrecht. U kunt contact opnemen met Jordy Dudok (T: 078-200 34 00).

Lid worden van de Vakgroep Restauratie

Eenmaal gecertificeerd, dan kunt u lid worden van de Vakgroep Restauratie.
De Vakgroep Restauratie

  • staat voor kwaliteit bij restauratie en onderhoud aan monumenten zodat we ons erfgoed in goede staat kunnen doorgeven aan de generaties na ons;
  • zet zich in voor goed restauratieonderwijs zodat ambachtelijk vakmanschap behouden blijft;
  • behartigt de belangen van de aangesloten restauratiebouwbedrijven.

Zo draagt de Vakgroep bij aan een gezonde erfgoed- en restauratiesector, nu en in de toekomst.

Heeft u interesse?

Neemt u dan contact op met het secretariaat van de Vakgroep Restauratie: 033-465 9 465 of info@vakgroeprestauratie.nl.