Missie-visie-kernwaarden

De Vakgroep Restauratie werkt aan de hand van een helder omschreven missie, visie en kernwaarden.

Beleidsthema’s

De Vakgroep Restauratie onderzoekt beleidsthema’s en wisselt van gedachten met alle betrokken partijen op verschillende dossiers. Momenteel is de Vakgroep Restauratie betrokken bij onderstaande onderwerpen:

  • Arbeidsmarkt
  • Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen
  • Advisering aan ProRail
  • Breed Overleg Monumentenzorg
  • Kwaliteit
  • Wet- & regelgeving/subsidies & regelingen

Lees onze toelichting op deze onderwerpen…

Verbindende factor binnen de erfgoedsector

De Vakgroep Restauratie zet zich in voor het behoud van ons erfgoed en treedt graag op als de verbindende factor tussen alle partijen binnen de erfgoedsector, die bijdragen aan een kwalitatief goede instandhouding van monumenten.

Foto: Arjen Veldt

Monumenten verdienen kwaliteitsimpuls

Manifest voor een betere kwaliteitsketen voor de instandhouding van monumenten

Hoe staat het met de zorg voor het erfgoed? Uit onderzoek in opdracht van de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR), de Vakgroep Restauratie en het GA-Platform Restauratie zijn zeven aanbevelingen gekomen om de kwaliteit in de hele keten te verbeteren.

Word ook Vakgroep-lid

De Vakgroep Restauratie behartigt de belangen van de aangesloten restauratiebouwbedrijven richting de politiek en de overheid, zodat de restauratiesector een gezonde bedrijfstak is en blijft.

Samen mét elkaar naar verbeteringen zoeken binnen onze branche, of het dan gaat om opleiden, vaklieden vinden of kwaliteitsverbetering, gebeurt op een informele en open manier. Hierbij staat één belang voor ieder centraal: het in stand houden van onze mooie erfgoedsector!

Kees Raaijmakers – Aannemingsbedrijf Nico de Bont