Vakgroep Restauratie

De Vakgroep Restauratie is de landelijke branchevereniging van erkende restauratiebouwbedrijven. Alle leden zijn gecertificeerd en zetten zich met passie in voor het behoud van het gebouwde culturele erfgoed. Om het erfgoed voor de toekomst te bewaren, zijn mensen nodig met kennis en ervaring. Om die reden zet de Vakgroep Restauratie zich in voor het waarborgen van restauratiekwaliteit en het behoud van ambachtelijk vakmanschap.

Wat doen wij?

KWALITEIT

Kwaliteitsborging binnen
de erfgoedsector

BELANGEN

Belangenbehartiging binnen de
erfgoedsector en rijksoverheden

OPLEIDEN

Waarborging van vakmanschap door middel van onderwijs

Word ook Vakgroep-lid

De Vakgroep Restauratie behartigt de belangen van de aangesloten restauratiebouwbedrijven richting de politiek en de overheid, zodat de restauratiesector een gezonde bedrijfstak is en blijft.

Kwaliteitsketen monumentenzorg hapert

Rapport Kwaliteit in de monumentenketen. De keten is zo sterk als de zwakste schakel
Weersinvloeden, duurzaamheidseisen, nieuwe wetgeving en een uiterst krappe arbeidsmarkt trekken een grote wissel op de zorg voor onze monumenten. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is een sterke restauratiebranche nodig, waarin de betrokken partijen – opdrachtgevers, overheden (gemeenten en provincies), (gespecialiseerde) aannemers, architecten – hun rol kennen en zijn toegerust om hun taken goed uit te voeren. De restauratieketen is echter verzwakt en de kwaliteit in de restauratie staat onder druk. Daarnaast verdient herbestemming van monumenten veel meer aandacht, omdat dit in belangrijke mate kan bijdragen aan het oplossen van de woningnood. Herbestemmen gaat hand in hand met verduurzamen en levert zo ook een bijdrage aan klimaatdoelen.

De leden van de Vakgroep Restauratie kunt u inschakelen voor:

  • Restauraties, groot en klein & onderhoud (zowel kleinschalig als meerjarig)

  • Herbestemming naar een nieuwe functie

  • Duurzaamheid met behoud van monumentale waarden

Kees Raaijmakers – Aannemingsbedrijf Nico de Bont

“Samen mét elkaar naar verbeteringen zoeken binnen onze branche, of het dan gaat om opleiden, vaklieden vinden of kwaliteitsverbetering, dat gebeurt op een informele en open manier. Eén belang staat hierbij voor ieder centraal en dat is het in stand houden van onze mooie erfgoedsector!”