GRC - Gelders Restauratie Centrum

In Gelderland werken verschillende partijen samen om de vakbekwaamheid van de huidige en toekomstige vaklieden in de restauratie, in de gehele restauratieketen te behouden en verder te verdiepen. Hiervoor is de kwaliteitsregeling Kennis & Kunde ontwikkeld, die op dit moment wordt uitgevoerd door de Monumentenwacht Gelderland.
Vervolgens is het Gelders Restauratie Centrum opgezet (samen met o.a. het Openlucht Museum, Bouwend Nederland, de ROC’s en de Opleidingsbedrijven). In deze kennis- en opleidingsfaciliteit worden opleidingen en cursussen verzorgd voor de restauratiesector. Zo vinden hier opleidingen Timmeren en Metselen niveau-3 plaats. Er is tevens een documentatiecentrum. De opleidingen en cursussen worden in samenwerking met andere opleidingsorganisaties, zoals het NRC en Bouwradius Training & Advies, ontwikkeld en uitgevoerd.

Restauratietimmerman of -metselaar niveau 3
Het succes van deze opleiding berust op een nieuw concept:
• de begeleiding is in handen van restauratiedeskundigen uit de praktijk,
• er zijn goede faciliteiten voorhanden, zoals een practicum en een documentatieruimte,
• en we maken optimaal gebruik van lopende restauratieprojecten in de regio.

Opleiding
De opleidingen Restauratietimmerman en Restauratiemetselaar duren twee jaar.
Afhankelijk van je vooropleiding, krijg je op het GRC wekelijks op dinsdagavond en eens in de drie weken op donderdagavond theorie-onderwijs (met aanvullend practicum). Het praktijkprogramma voer je uit bij je eigen bedrijf.
Indien nodig kunnen we ook naar maatwerk kijken.

Cursussen

Het GRC geeft, in samenwerking met het Nationaal Restauratie Centrum, ook diverse bij- en nascholingscursusdagen zowel voor vaklieden als voor kaderpersoneel.
Zie ook: NRC

Meer informatie:

 www.geldersrestauratiecentrum.nl

069.jpg

068.jpg

067.jpg

066.jpg

065.jpg

064.jpg

063.jpg

062.jpg

061.jpg

060.jpg

059.jpg

058.jpg

057.jpg

056.jpg

055.jpg

054.jpg

053.jpg

052.jpg

051.jpg

050.jpg

049.jpg

048.jpg

047.jpg

046.jpg

045.jpg

044.jpg

043.jpg

042.jpg

041.jpg

040.jpg

039.jpg

038.jpg

037.jpg

036.jpg

035.jpg

034.jpg

033.jpg

032.jpg

031.jpg

030.jpg

029.jpg

028.jpg

027.jpg

026.jpg

025].jpg

025.jpg

024.jpg

023.jpg

022.jpg

021.jpg

020.jpg

019.jpg

018.jpg

017.jpg

016.jpg

015.jpg

014.jpg

013.jpg

012.jpg

011.jpg

010.jpg

009.jpg

008.jpg

007.jpg

006.jpg

005.jpg

004.jpg

003.jpg

002.jpg

001.jpg