Lourdesgrot in Katwijk aan de Maas

Rust, steun en toeverlaat

In Katwijk aan de Maas staat een kleine replica van de Lourdesgrot. Het markante gebouwtje is recent gerestaureerd.

Tekst: Agnes van Alphen

Tekst: Agnes van Alphen

Tekst: Agnes van Alphen

Tekst: Agnes van Alphen

In Katwijk aan de Maas staat een kleine replica van de Lourdesgrot. Het markante gebouwtje is recent gerestaureerd.

Structurele vochtproblemen

Dat de werkzaamheden van Aannemersbedrijf B.F. van Tienen B.V. uit Nijmegen afwisselend zijn, staat als een paal boven water. Monumenten zijn er tenslotte in alle soorten en maten, dus ook in de vorm van een grot. Projectleider LeonEmbregts vertelt enthousiast over de restauratie van dit merkwaardige monument. ‘Wij werden in 2015 benaderd door de parochie van de Martinuskerk. Er was sprake van structurele vochtproblemen en men wilde een kap over de grot gaan plaatsen. Maar dat had natuurlijk niet de voorkeur. Samen met de bouwkundig adviseurs van de kerk zijn we gaan zoeken naar een aanpak om de grot waterdicht te maken. Het gebouw bestaat hoofdzakelijk uit beton, metselen stucwerk, maar er was sprake van scheurvorming, onder meer door gebrek aan stabiliteit en het oproesten van het staal. De constructie moest dus aangepakt worden’.

Vakgroep Restauratie

De Vakgroep Restauratie is de landelijke branchevereniging voor erkende restauratiebouwbedrijven (BRL 3000 ERB). ERB-bedrijven zijn hoofdaannemingsbedrijven, die het hele bouwproces coördineren én restauratievakmanschap in huis hebben. De leden werken met hart en ziel aan de vele monumenten, die Nederland rijk is. Het gaat niet alleen om grootschalige restauraties, maar ook om onderhoudsprojecten of om herbestemmingen. Een deel van de strenge ERB-voorschriften komt terug in de Kennis en Kunde-regeling, die door diverse provincies wordt gehanteerd om restauratiedisciplines zoals timmeren, smeden, schilderen of glas-in-lood te erkennen. Een bouwbedrijf, dat is gecertificeerd volgens de BRL 3000 ERB, voldoet dan ook automatisch aan de eisen van de Kennis en Kunde-regeling. De ERB-audits worden door een geaccrediteerde certificerende instelling (Kiwa) uitgevoerd; aan de auditteams worden restauratie-deskundigen toegevoegd. De certificering staat open voor hoofdaannemingsbedrijven, die minimaal 2 (kleinbedrijf) of minimaal 7 personen (midden- en grootbedrijf) aan het werk hebben in de restauratie of het onderhoud aan monumenten. De Vakgroep Restauratie spant zich onder meer in voor verbetering van wetgeving en subsidies en voor goede opleidings- en nascholingsmogelijkheden voor professionals in de restauratie.

Meer info: www.vakgroeprestauratie.nl / www.stichtingerm.nl

Constructie verstevigen

De uitvoering vergde veel aandacht en geduld. ‘Eind 2015 zijn we gestart met het verwijderen van het stucwerk op het aangetaste steengaas. Daar waar mogelijk is dit vervangen door metselwerk. De grot bestaat uit twee delen; in het dakje tussen deze delen zijn betonbalken en betonbroodjes geplaatst. Verder is al het losse stucwerk afgebikt en is het verweerde en verzande metselwerk opnieuw ingeboet en gepleisterd met minerale mortel. Aan de binnenzijde van de grot is een ophangconstructie van RVS-gaas aangebracht, waarna het stucwerk kon worden hersteld. Op de boven- en achterzijde is een bitumenbekleding aangebracht. Aan de voet van de grot is een drainage gerealiseerd om het vocht snel af te voeren, zodat vorst minder kans krijgt om schade aan te richten’, aldus Embregts. Het werk werd in april 2016 afgerond, netjes voor de start van het bedevaartseizoen in mei. Langs de paden achter de kerk staan zo’n 15 terracotta beelden, die de kruisweg uitbeelden. Na de zomer gaat Van Tienen starten met de restauratie van de beelden van de statieweg, ook weer een prachtige opdracht.

“Het behalen van het ERB-certificaat is ook voor een kleinbedrijf goed te doen””

Kwaliteitsborging

Nicole van Tienen nam het bedrijf, dat zijn oorsprong heeft in 1818, 16 jaar geleden over van haar vader. ‘Wij werken met ons team van 13 personen aan allerlei projecten. Naast restauratie doen we ook verbouw, onderhoud en nieuwbouw. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Om dit uit te dragen naar onze opdrachtgevers hebben wij in 2005 het certificaat Erkend Restauratie Bouwbedrijf behaald. Vaak wordt gedacht dat dit voor een klein bedrijf niet haalbaar is, maar dat is een misverstand. Als je de bedrijfsorganisatie en het vakmanschap goed op orde hebt, is deze certificering ook voor een kleinbedrijf goed te doen. Zowel professionele als particuliere opdrachtgevers, maar ook architecten en adviseurs, hechten waarde aan ERB, dat horen we vaak terug. Doordat het ERB-certificaat voor zichzelf spreekt, hoef ik ook niet zoveel aan acquisitie te doen. Wij zijn ook lid van de Vakgroep Restauratie, de branchevereniging van erkende restauratie bouwbedrijven. Restaureren is de passie van deze groep en er wordt veel know-how uitgewisseld. Zo blijven we op de hoogte van het laatste nieuws over ons vak, dat is niet alleen leuk en interessant, maar wij doen daar als bedrijf ook ons voordeel mee’.

Dit is het 39ste artikel in een serie waarin leden van de Vakgroep Restauratie, de branchevereniging van erkende restauratiebedrijven, vertellen over bijzondere facetten van hun werk.

069.jpg

068.jpg

067.jpg

066.jpg

065.jpg

064.jpg

063.jpg

062.jpg

061.jpg

060.jpg

059.jpg

058.jpg

057.jpg

056.jpg

055.jpg

054.jpg

053.jpg

052.jpg

051.jpg

050.jpg

049.jpg

048.jpg

047.jpg

046.jpg

045.jpg

044.jpg

043.jpg

042.jpg

041.jpg

040.jpg

039.jpg

038.jpg

037.jpg

036.jpg

035.jpg

034.jpg

033.jpg

032.jpg

031.jpg

030.jpg

029.jpg

028.jpg

027.jpg

026.jpg

025].jpg

025.jpg

024.jpg

023.jpg

022.jpg

021.jpg

020.jpg

019.jpg

018.jpg

017.jpg

016.jpg

015.jpg

014.jpg

013.jpg

012.jpg

011.jpg

010.jpg

009.jpg

008.jpg

007.jpg

006.jpg

005.jpg

004.jpg

003.jpg

002.jpg

001.jpg